(0 33) 863 15 81 (0 33) 863 18 49
zso_lodygowice@poczta.onet.pl

Projekt Erasmus+ Edukacja Szkolna KA1 – Mobilność kadry edukacyjnej


Tytuł projektu: ”Project Based Learning for SEN Students” - metoda projektu w nauczaniu dzieci i młodzieży z SPE”


Czas trwania projektu: 24 miesiące

Przed nami realizacja 4 już projektu Erasmus+.
Miło nam poinformować, że złożony wniosek uzyskał łącznie 92 punktów na 100 możliwych i został zatwierdzony do realizacji na lata 2019-2021. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Projekt zakłada następujące cele:
• Podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz umiejętności stosowania metody projektu
• Kształcenie kadry do wykorzystywania i tworzenia nowoczesnej bazy zasobów edukacyjnych
• Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie pracy z uczniem z dysfunkcjami (SPE) i zagrożonemu wykluczeniem społecznym i edukacyjnym na każdym poziomie nauczania
• Wspieranie ucznia słabego i zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, także w obszarze dzieci obcokrajowców i reemigrantów oraz angażowanie ich do działań w grupie rówieśniczej
• Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnych metod kształcenia (elementy robotyki, narzędzia TIK)
• Zdobycie przez nauczycieli dodatkowych umiejętności i kwalifikacji ułatwiających rozwój osobisty oraz nabycie pewności siebie
• Zacieśnienie współpracy międzynarodowej i udział większej ilości nauczycieli w pracach projektowych KA229 "Inclusive strategies" oraz wizyty w szkołach we Włoszech i Portugalii

Planowanych jest 14 tygodniowych mobilności na kursy metodyczne i 6 mobilności typu job shadowing do szkół partnerskich we Włoszech i Portugalii.

Budżet:
Całkowita kwota dofinansowania 35846.00 EUR


Autor i koordynator projektu:
Anna Rapacz-Topiłko

powrót
Strzałka do góry