(0 33) 863 15 81 (0 33) 863 18 49
zso_lodygowice@poczta.onet.pl

Nasze cele

Głównymi celami dodatkowych zajęć sportowych
prowadzonych w szkole są:

 • wszechstronny rozwój psychomotoryczny ukierunkowany na różne dyscypliny sportowe
 • wzmacnianie zdrowia oraz wyrabianie nawyków prozdrowotnych poprzez aktywność ruchową
 • pogłębianie wiedzy na temat różnych dyscyplin sportowych oraz własnego organizmu
 • rozwijanie zainteresowań własnych dzieci i młodzieży
 • propagowanie właściwych postaw społecznych wśród młodzieży poprzez aktywną współpracę w grupie

Cele realizowane są poprzez:

 • przygotowanie uczniów i udział w międzyszkolnych zawodach sportowych
 • organizację wewnątrzszkolnych zawodów sportowych
 • podnoszenie sprawności fizycznej uczniów
 • udział w zawodach międzyszkolnych
 • rozbudzanie zainteresowań sportowych młodzieży
 • kształtowanie pożądanych cech charakteru
 • likwidowanie odchyleń w rozwoju fizycznym
 • wykształcenie nawyku stałego uprawiania ćwiczeń fizycznych
 • zapoznanie z wiedzą teoretyczneą (przepisy sportowe, anatomia, fizjologia i higiena człowieka).

Zajęcia realizowane są dla wszystkich grup wiekowych.
W klasach młodszych opierają się na grach i zabawach przygotowujących do „dużego” sportu.

Głównymi celami dodatkowych zajęć sportowych
prowadzonych w szkole są:

 • Oparte są na szkolnej bazie sportowej:
 • uniwersalnej sali gimnastycznej
 • dwóch „małych” salach gimnastycznych
 • zewnętrznym wielofunkcyjnym boisku sportowym
 • bieżni lekkoatletycznej

Głównymi realizowanymi dyscyplinami są:

 • mini piłka siatkowa
 • mini piłka koszykowa
 • mini piłka nożna
 • piłka siatkowa / halowa i plażowa /
 • piłka koszykowa
powrót
Strzałka do góry