(0 33) 863 15 81 (0 33) 863 18 49
zso_lodygowice@poczta.onet.pl

Historia

Krótko o historii naszej szkoły

Historia naszej Szkoły zaczęła się w roku 1910. Stało się tak dzięki wcześniejszym zabiegom i determinacji grupy osób, chcących, poprzez wybudowanie szkoły, zapewnić lepsze jutro swoim dzieciom, gdyż jak mówi kronika: Zły stan drogi przez wieś i silne zamieci śnieżne powodem były, że ze Szkoły nr 1 korzystała tylko znikoma ilość dziatwy z Łodygowic część górna (…) Za inicjatora całego przedsięwzięcia można uznać Jana Wajdę, który wraz z Wojciechem Imielskim, Piotrem Rączką i kilkoma innymi osobami, założył Komitet na Rzecz Budowy Szkoły w Łodygowicach Górnych. Swą pomoc ofiarowali również: Paweł Stonawski – dzierżawca dóbr łodygowickich oraz ówczesny proboszcz – ks. Jan Miodoński. Wspomniany wcześniej Jan Wajda z pełnym poświęceniem działał na rzecz budowy nowej szkoły. To właśnie on uzyskał we Lwowie oficjalną zgodę na jej budowę i ofiarował swój własny grunt pod jej przyszłe mury. Nowy budynek kosztował 33 tysiące koron austriackich, z których 24 tysiące to inwestycja rządu austriackiego, a pozostała kwota została zgromadzona przez ówczesnych mieszkańców Łodygowic Górnych. Rozpoczęta wiosną 1909 roku budowa, pomimo trudnych czasów rozbiorów, została ukończona już rok później – również dzięki zaangażowaniu i ofiarności okolicznych mieszkańców.

1

Anna Wajda

1

Dom w okolicach
dzisiejszego kościoła

1

Jan Wajda

Pierwszy dzwonek w nowej szkole dał się słyszeć już 1 września 1910 roku. Do roku 1919 była to szkoła 2- klasowa o czterech oddziałach. W latach 1920 – 21 została przekształcona w szkołę 5 – klasową, by ostatecznie w roku 1923 zostać szkołą 7 – klasową. W roku 1925, z powodu małej ilości uczniów, dokonano reorganizacji szkoły na sześć klas z siedmioletnim nauczaniem.

Bardzo ważną datą w historii był właśnie rok 1925, kiedy Szkoła otrzymała swojego patrona, którym do dziś jest król Władysław Jagiełło.

Pierwszym nauczycielem i tymczasowym kierownikiem szkoły był Tomasz Dziewoński, zaś pierwszym stałym kierownikiem Julian Teofil Bedronek, który pomimo trwającej I wojny światowej nie pozwolił, by uczniowie musieli przerwać naukę.

W roku szkolnym 1927 – 28 było już 218 uczniów i siedmiu nauczycieli, którzy w porozumieniu z rodzicami powołali pierwszy w powiecie Komitet Rodzicielski. Dzięki tej prekursorskiej w naszych okolicach działalności, polegającej miedzy innymi na organizowaniu imprez i zabaw okolicznościowych, można było sfinansować zakup niezbędnych pomocy naukowych i mebli szkolnych.

Podobnie było z amatorskim teatrem kukiełek (lata 1930 – 34) prowadzonym przez jednego z nauczycieli – Jana Loranca. Wyjazdy grupy teatralnej do okolicznych miejscowości przynoszą Szkole dochody, które również przeznacza się na zakup pomocy naukowych. W tym samym czasie Komitet Rodzicielski pomaga w rozbudowaniu boiska szkolnego.

Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 1934 – 35 organizuje uroczyste obchody 25–lecia istnienia szkoły, do której uczęszcza już 312 uczniów.

Pod koniec lat trzydziestych ubiegłego wieku powstaje projekt rozbudowy budynku szkolnego popierany przez władze gminne i całą społeczność Łodygowic Górnych. W 1938 roku przystąpiono do budowy drugiego piętra budynku. Niestety wybuch II wojny światowej przeszkodził w dokończeniu tej inwestycji. Lata okupacji okazały się wyjątkowo ciężkie dla edukacji w Łodygowicach. Podczas gdy Szkołę nr 1 przeznaczono wyłącznie dla osiedleńców niemieckich, szkoła w Łodygowicach Górnych musiała przyjąć uczniów z terenu całej wsi. Do opieki nad 680 uczniami pozostawiono tylko 13 nauczycieli, a nauka odbywała się na 3 zmiany. Sytuacja taka trwała do roku 1941, kiedy to okupant zamknął wszystkie polskie szkoły w powiecie bielskim.

Przerwaną naukę w Szkole nr 2 rozpoczęto 5 maja 1945 roku. W rok później na prośbę mieszkańców, w budynku szkolnym otwarto oddział przedszkolny, oddając do jego dyspozycji pomieszczenia na parterze. Dokończono też budowę 2. piętra budynku szkolnego.

W roku 1967 Szkoła liczy już 388 uczniów, którzy uczą się w 15 oddziałach pod opieką 15 nauczycieli. Budynek szkolny posiada 9 sal, świetlicę, kuchnię, kancelarię oraz bibliotekę, z której wydzielono pokój nauczycielski. Obok szkoły jest boisko asfaltowe i dwa ogrody: jeden kwiatowy, a drugi doświadczalny.

W kwietniu 1986 roku powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Przez kolejne lata powstawały kolejne segmenty szkoły, a jesienią 1989 budynek w stanie surowym został pokryty dachem. W lutym 1990 oddano do użytku salę gimnastyczną i 4 nowe sale lekcyjne, a we wrześniu otwarto całe nowe piętro. W tym samym roku z inicjatywy Rady Pedagogicznej i Śląskiego Kuratorium Oświaty w naszej Szkole powstaje Liceum Ogólnokształcące, a nazwa całej placówki brzmi odtąd Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Łodygowicach.

W 1999 roku ks. Biskup Tadeusz Rakoczy dokonał poświęcenia nowego budynku ZSO w Łodygowicach.

Dyrektorzy szkoły od 1910 roku:

  • Franciszek Syc
  • Władysław Biłocha
  • Mieczysław Walończyk
  • Józef Jakubiec
  • Jerzy Kubica
  • Jadwiga Figura
  • Jolanta Kleszyk
powrót
Strzałka do góry