(0 33) 863 15 81 (0 33) 863 18 49
zso_lodygowice@poczta.onet.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW

1. Zobowiązuje się rodziców (opiekunów) do poinformowania kierownika świetlicy, intendenta (osobiście, telefonicznie pod nr 33 863-15-81 lub przez rodzeństwo) o każdorazowej nieobecności dziecka w szkole, trwającej dłużej niż trzy dni. Po zgłoszeniu pierwszy dzień nieobecności będzie płatny, każdy następny odliczony. W przypadku niezgłoszenia nieobecności, kwota za obiady nie zostanie odliczona.

2. Zobowiązuje się rodziców (opiekunów) do uiszczania opłaty za dożywianie dziecka w terminie do 5 dnia  każdego miesiąca.

3. Opłatę za dożywianie należy uiszczać u intendenta.

4. Stołówka szkolna oferuje obiady :

  • mała porcja w cenie 3,00 zł( I danie : zupa – 300g ; II danie : ziemniaki 195g;

          kotlet mielony (przykładowo) 85g ; buraczki 75g) ;

  • duża porcja w cenie 4,00 zł ( I danie : zupa – 400g ; II danie : ziemniaki 260g ;

          kotlet mielony (przykładowo) 115g ; buraczki 100g).

5. Z obiadów na stołówce szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie.

6. W przypadku zgłoszenia nieobecności ucznia przed dokonaniem wpłaty (do 5 każdego

miesiąca) niewykorzystane obiady nie będą wliczane w koszt miesięczny (z wyjątkiem dnia

zgłoszenia). Kwota za obiady niewykorzystane zgłoszone po 5 dniu każdego miesiąca, odliczona będzie w miesiącu następnym (z wyjątkiem dnia zgłoszenia).

UWAGA! W przypadku drastycznego wzrostu cen produktów żywnościowych cena obiadu w ciągu roku szkolnego może ulec zmianie.

powrót
Strzałka do góry