(0 33) 863 15 81 (0 33) 863 18 49
zso_lodygowice@poczta.onet.pl

Projekt Erasmus+ KA 229 „Inclusive strategies” w ZSO Łodygowice

Projekt Erasmus+ KA 229 „Inclusive strategies” w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. W./Władysława Jagiełły w Łodygowicach.

To już trzeci projekt Erasmus+ realizowany w naszej szkole. Tym razem dotyczy wymiany młodzieży w ramach KA 229 Edukacja szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół.

„Inclusive strategies” jest międzynarodowym projektem edukacyjnym polegającym na współpracy szkół z 4 różnych krajów (Polska, Turcja, Rumunia i Portugalia) w zakresie wyboru najlepszych strategii nauczania i uczenia się. Środki przyznane na realizację projektu to 28 091,00 euro.

Cele projektu:

1. Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom

2. Poprawa jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich

3.Wsparcie międzynarodowych wymian grup uczniów w celu promowania wartości związanych z tolerancją i włączeniem społecznym

4. Poszukiwanie kreatywnych rozwiązań rozwoju młodzieży i społeczeństw europejskich

W ramach projektu odbędą się trzy mobilności uczniów i nauczycieli: pierwsza do Turcji na spotkanie koordynatorów i szkolenie nauczycieli (styczeń 2019), druga z młodzieżą do Rumunii (2019), trzecia do Portugalii (2020). Na każdą mobilność wyjedzie 9 uczniów w wieku 12-14 lat. Polskę wszystkie szkoły partnerskie odwiedzą w grudniu 2019 roku.

Projekt jest efektem działań i realizacją celów poprzednich projektów Erasmus+ i szkolenia kadry nauczycielskiej: „English makes you stronger” oraz „CLIL – the key to success”. Pomysł zrodził się w wyniku wielomiesięcznych rozmów i dyskusji z partnerami oraz potrzeby rozwijania kreatywności oraz kształtowania umiejętności mądrego poruszania się po Europie młodzieży dzięki wysoko rozwiniętym zdolnościom językowym.

W związku z tym istotne jest zaprojektowanie efektywnego środowiska uczenia się, które umożliwi uczniom korzystanie z możliwości oferowanych przez nowoczesne technologie i języki cyfrowe, by wspierać nowe sposoby nauczania, uczenia się i oceniania.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Unia Europejska pokrywa koszty podróży, ubezpieczenia, wycieczek, warsztatów i wyżywienia na miejscu. Każdy uczestnik otrzyma międzynarodowy certyfikat uczestnictwa w mobilności osób uczących się Erasmus+.

Regulamin rekrutacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły. Wszelkich informacji udzielają nauczyciele języka angielskiego.

Koordynatorem i współautorem projektu jest mgr Anna Rapacz-Topiłko.

powrót
Strzałka do góry