(0 33) 863 15 81 (0 33) 863 18 49
zso_lodygowice@poczta.onet.pl

Zakończenie realizacji czwartego projektu Erasmus+


Zakończyliśmy realizację czwartego projektu Erasmus+:
”Project Based Learning for SEN Students” - metoda projektu w nauczaniu dzieci i młodzieży SPE”;
2019 – 2022


W ramach projektu zrealizowane zostały następujące cele:

• Podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz umiejętności stosowania metody projektu do wykorzystywania i tworzenia nowoczesnej bazy zasobów edukacyjnych;

• Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych na każdym poziomie nauczania;

• Wspieranie uczniów i zapobieganie niepowodzeniom szkolnym oraz angażowanie ich do działań w grupie rówieśniczej;

• Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnych metod kształcenia (robotyka z Arduino, narzędzia TIK, artterapii);

• Zdobycie przez nauczycieli dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

• Udział w pracach projektowych oraz zacieśnienie współpracy międzynarodowej - wizyty w szkołach we Włoszech i Portugalii;

• Doskonalenie umiejętności zarządzania projektami.

Nasi nauczyciele wyjechali na 14 tygodniowych mobilności na kursy metodyczne (Szkocja, Włochy, Malta) i 6 mobilności typu job shadowing do szkół partnerskich: Sycylia i Portugalia.


Rezultaty:

1. Nawiązanie długotrwałych partnerstw z placówkami i organizacjami z Rumunii, Portugalii, Włoch, Chorwacji, Hiszpanii i Turcji;

2. Zwiększenie kompetencji uczniów oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli;

3. Wykorzystywanie i zaadaptowanie przykładów dobrej praktyki zaobserwowanej podczas udziału w projekcie mobilności oraz nowoczesnych metod nauczania na zajęciach indywidualnych i świetlicowych: Project Based Learning; Game-Based Learning; Arduino i robotyka; Flipped Classroom oraz wprowadzanie elementów artyterapii;

4. Sukcesy naszych uczniów: Laureaci i Finaliści kuratoryjnych konkursów językowych: Wiktoria Hankus, Mikołaj Kurowski, Mateusz Śliwa, Emilia Topiłko, Jakub Loranc;

5. Najwyższe wyniki egzaminów zewnętrznych w gminie w roku 2022; średnie wyniki z każdej części powyżej średniej województwa i średniej krajowej;

6. Realizowane innowacje pedagogiczne na każdym poziomie nauczania:
1. „Gramy zmysłami” – klasy 0-3
2. „All we need is green – jestem częścią przyrody”; klasy IV-V
3. „Język w kulturze. Kultura w języku”; klasy 0-8


Działania:

1. Międzynarodowe projekty eTwinning: “Inclusive strategies”; „Mathematical Protograph”; “Childhood without borders”; “Are you sleeping Brother John”; “Penfirends with Westgate Academy”;

2. Roczne projekty szkolne: „Lata dwudzieste, lata trzydzieste – radość z niepodległej”; „Z nauką za pan brat”; „Starsi młodszym”;

3. Cykliczne biegi Erasmusa w latach 2020 – 2022 dla dzieci, młodzieży i kadry;

4. Cykliczne działania na rzecz środowiska: warsztaty i udział grup klasowych w akcjach „Czyste Beskidy”;

5. Cykliczna organizacja „Przerwy na czytanie” przez SU i działania promujące czytelnictwo: „czytelnicze piatki” podczas których uczniowie klas straszych czytają uczniom klas 0-1;

6. Praca metodą projektu na wszystkich poziomach nauczania i na większości przedmiotów.

Link do prezentacji ww działań: https://www.youtube.com/watch?v=VdJobTZx3jM


Trzyletni okres realizacji projektu dobiegł końca. Był to czas trudny, pełen niespodziewanych zwrotów akcji, lockdownu i braku stabilizacji.
Jesteśmy dumni, że udało nam się projekt zrealizować, jednocześnie odnosząc wymierne sukcesy edukacyjne naszych uczniów.
Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali!


Zespół projektowy ZSP w Łodygowicach


powrót
Strzałka do góry