(0 33) 863 15 81 (0 33) 863 18 49
zso_lodygowice@poczta.onet.pl

PROJEKT UNIJNY DLA NASZYCH UCZNIÓW

Szanowni Państwo!

Z zadowoleniem informuję, że nasza szkoła została zakwalifikowana do realizacji projektu edukacyjnego "Mam szansę odnieść sukces. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Łodygowicach i Pietrzykowicach" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany od stycznia do listopada 2019 roku. Dzięki niemu uzyskamy znaczne środki na zakup nowoczesnych pomocy naukowych i elementów wyposażenia pracowni do nauki matematyki, przedmiotów przyrodniczych i wychowania fizycznego, a także do socjoterapii oraz warsztatów teatralnych w języku angielskim. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia zajęć dla uczniów z wykorzystaniem zakupionych pomocy. Drugą więc, ale najważniejszą korzyścią płynącą z naszego udziału w projekcie będzie przyrost wiedzy i umiejętności uczniów oraz zainteresowanie ich nauką.

MAM SZANSĘ ODNIEŚĆ SUKCES. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO W PIETRZYKOWICACH ORAZ ŁODYGOWICACH”

ZAJĘCIA W ZSO W ŁODYGOWICACH

Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencyji kluczowych niezbędnych na rynku pracy dla uczniów w ZSO w Łodygowicach.

a) Zajęcia z doradztwa zawodowego (1h/tyg). Łącznie 20 h- Danuta Lach- Mrowiec

b) Zajęcia teatralne z językiem angielskim (2h/tyg) 8U.60h – Antoni Filip Klinowski (1/tyg) 8U. Łącznie30h; Cwajna Beata (1h/tyg) 8U. Łącznie30 h

c) Zajęcia z robotyki bez elementów oprogramowania (1h/tyg) 6U. Łącznie 30 h- Jerzy Adamek

Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w ZSO w Łodygowicach.

d) Zajęcia wyrównawcze „Wybieram chemię” (2h/tyg przez 15 tyg) 8U; (3h/tyg) 6U. Łącznie 120h- Paweł Chudecki

e) Zajęcia wyrównawcze z przyrody „Przyroda uczy najpiękniej” (1h/tyg) 8U. Łącznie 30h- Janina Oświęcimska

f) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z bilogii „Biologiczne ABC” (1h/tyg) 8U. Łącznie 30h- Janina Oświęcimska

g) Zajęcia wyrównawcze z geografii „Przyroda uczy najpiękniej” (1h/tyg) 8U. Łącznie 30h- Dorota Imielska.

h) Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (2h/tyg) 8U. Łącznie 60h- Aleksandra Kania

i) Zajęcia wyrównawcze z matematyki „Ucz się i baw” (1h/tyg) 6U. Łącznie 30h- Halina Nowak- Lejawka

j) Zajęcia wyrównawcze z matematyki „Ucz się i baw” (1h/tyg) 6U. Łącznie 30h- Katarzyna Maślanka

k) Zajęcia rozwijające z fizyki „Ja też mogę zostać naukowcem” (1h/tyg) 6U. Łącznie 30h- Katarzyna Maślanka

Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.

l) Zajęcia z logopedii „Korygowanie zaburzeń rozwoju mowy” (2h/tyg) 4U. Łącznie 60h- Krystyna Hetnał- Hulbój

ł) Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej (4h/tyg) 5U. Łącznie 60h- Agnieszka Wnętrzak

m) Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne z elementami gimnastyki korekcyjnej na basenie (2h/tyg) 8U. Łącznie 60h- Wojciech Barędziakm)

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne z elementami gimnastyki korekcyjnej na basenie (2h/tyg) 8U. Łącznie 60h- Mariusz Midor

n) Zajęcia socjoterapeutyczne (2h/tyg) 4U. Łącznie 60h- Agnieszka Wnętrzak

o) Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne z elementami gimnastyki korekcyjnej- profilaktyka i postępowanie zachowawcze (3h/tyg) 8U. Łącznie 90h- Marcin Sanetra

powrót
Strzałka do góry