(0 33) 863 15 81 (0 33) 863 18 49
zso_lodygowice@poczta.onet.pl

Izba Pamięci w ZSO Łodygowice na stulecie Niepodległej

13 XI 2018 r. w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej szkole miała miejsce uroczysta akademia przygotowana przez uczniów kl. IV i VIIIb pod kierunkiem p. M. Szymanek i A. Stec-Zielińskiej, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, prezentacja nowego sztandaru całej społeczności szkolnej oraz otwarcie Izby Pamięci, w której zostały zgromadzone eksponaty związane nie tylko z walką mieszkańców Łodygowic o wolną Polskę, ale także z ich codziennym życiem. Izba Pamieci jest zwieńczeniem projektu „Drogi do niepodległosci” realizowanego w szkole z inicjatywy p. I. Wandzel od zeszłego roku. Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście – delegacja z Urzędu Gminy i Rady Gminy z p. wójtem A. Piterą na czele, p. J. Szczotka - wicekurator Śląskiego Kuratorium Oświaty, dyrektor Delegatury Kuratorium w Bielsku-Białej p. T. Kowalik, dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Żywcu p. A. Widzyk, proboszcz tutejszej parafii ks. komandor R. Dziadosz, dyrektorzy placówek oświatowych w naszej gminie, były i obecny sołtys Łodygowic, przewodnicząca Koła Gospodyń, reprezentanci Rady Rodziców oraz sympatycy i przyjaciele szkoły.

Było pięknie, uroczyście i wzruszająco – dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości i Izby Pamięci. Myślę, że ta rocznica była i jest nadal świetną okazją do współdziałania wszystkich mieszkańców Łodygowic w realizacji przedsięwzięć budujących jedność i służących dobru wspólnemu.

I. Wandzel

powrót
Strzałka do góry