Telefon Zaufania

Odbiorcami Infolinii interwencyjno-informacyjnej  będą uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Osobom korzystającym z infolinii zostanie udzielone wsparcie. Osoby otrzymają także rzetelne informacje z zakresu bezpieczeństwa uczniów. W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży będą podejmowane  interwencje.

W ramach programu infolinii interwencyjno-informacyjnej:

  • numer 116 111 oraz świadczenie pomocy online zostaną udostępnione uczniom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • numer 800100100 oraz świadczenie pomocy online zostaną udostępnione rodzicom, nauczycielom oraz przedstawicielom podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Pomoc telefoniczna oraz pomoc online świadczona będzie łącznie przez 114 specjalistycznie przygotowanych konsultantów na 10 stanowiskach, w następujący sposób:

– uczniom pod numerem Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111 i online w godz. 12.00 – 22.00 przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; w okresie 10.11.2014 r. do 31.12.2016 r.
– rodzicom, nauczycielom oraz innym profesjonalistom pod nr telefonu 800100100 i online w godz. 12.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; w okresie 10.11.2014 r. do 31.12.2016 r.