REKRUTACJA

Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół na rok szkolny 2016/2017 w Gminie Łodygowice.

 

Kryteria naboru do klasy I gimnazjum z poszerzonym językiem angielskim

KRYTERIA NABORU DO GIMNAZJUM ang 2016-TABELA

Wniosek GM ang