Harmonogram imprez

2015/2016

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Nazwa konkursu

Uczestnicy

Termin

Organizator

Światowy Dzień Misia

Klassy 1-3

listopad Bibliotekarz, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Konkurs plastyczny „Kartka świąteczna”

Klassy 1-3

grudzień Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Konkurs o zdrowiu

Klassy 1-3

styczeń Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Konkurs plastyczny „Na ferie idziemy, bezpieczni być chcemy”.

Klassy 1-3

luty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Konkurs recytatorski „Witamy wiosnę”.

Klassy 1-3

marzec Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Konkurs na ekologiczną i najbardziej oryginalną „Marzannę”.

Klassy 1-3

marzec Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Konkurs „Mistrz zadań tekstoeych”.

Klasy 2- 3

kwiecień Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Konkurs wiedzy ekologiczno- przyrodniczej

Klassy 1-3

kwiecień Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Konkurs ortograficzny „Zabawy z ortografią”.

Klassy 1-3

maj Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Konkurs „Omnibus”.

Klassy 1-3

maj Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz
Przegląd wakacyjnych piosenek

Klassy 1-3

czerwiec Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Mistrz pięknego czytania.

Klassy 1-3

II półrocze Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz
Konkurs plastyczny „Lubimy nasze lektury”.

Klassy 1-3

II półrocze Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej